Inloggen Lid worden

Wedstrijden quicklinks
Agenda
De agenda is leeg
  Hele agenda
Mededelingen
Evenementen
Clubfeesten
  
Verjaardagen
Sabine Monchen-vermeer
terug naar vorige scherm
Inning van de contributies in het komende seizoen

20-6-2015   |  
In de laatste twee ALV's is de vraag aan de orde geweest of de inning van de contributies niet naar voren gehaald moet worden. Nu speelt dat in de periode direct na de ALV tot in december. Voordeel van een eerdere inning is een gelijkmatiger kasstroom, en voor de leden dat de inning niet plaatsvindt in de dure maanden november en december. De ALV heeft goedkeuring gegeven voor het bezien van de optie dat in september al een deel van de contributie wordt geïnd en dat in 2015 door te voeren.

Het Bestuur heeft nu het volgende goedgekeurd:
1. In september wordt een voorheffing op de contributies geïncasseerd, voor de jeugd een bedrag van 50 €, voor senioren 100 €. De rest van de contributie wordt dan meteen na de ALV geïncasseerd. De incasso blijft dus op basis van 2 termijnen.
2. Diegenen die nog per bank betalen krijgen meteen na de ALV de factuur, en moeten net als nu het hele bedrag in 1 termijn betalen, en voor 1 november.

Aan de ALV wordt in oktober afgezien van de hoogte van de contributies ook het volgende voorgelegd:
1. Inbouwen van de trainingskosten voor de zaal in de basis contributie. Reden is dat veel leden die geen zaalcompetitie spelen wel graag mee willen trainen in de zaal. Ook is de inning van de 25 € nogal omslachtig. Deelnemers aan de zaalcompetitie blijven wel een aparte bijdrage betalen voor het competitiedeel. 
2. Verhoging van de opslag van betaling per bank van 15 € naar 20 €. 

Voorstellen rond de contributies komen eind september op de website als de begroting voor het komende seizoen is afgerond. 

Frits Kool, Penningmeester.
 
 

Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
woensdag 11 december 2019
Aantal leden (info) 340
Nu online
Leden met @ 99,1%
SMS Bereik (teams) 81,2%
Social media
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Links

 
 
Buienradar