Inloggen Lid worden

Wedstrijden quicklinks
Agenda
De agenda is leeg
  Hele agenda
Mededelingen
Evenementen
Clubfeesten
  
terug naar vorige scherm
Formatiecommissie Bestuur gaat van start

28-1-2016   |  
Zoals afgesproken op de ALV heeft het bestuur kandidaten aangezocht voor de vorming van een formatiecommissie bestuur. Inmiddels hebben wij Kiek van der Wall, Kees Roldanus en Egbert Brouwer bereid gevonden hier zitting in te nemen. De drie heren zijn gewaardeerde oud bestuursleden en ereleden van HC Geldermalsen. 

Met dit bericht doen wij een oproep aan iedereen die een bestuursfunctie ambieert om zich bij deze commissie te melden via het email-adres [email protected] 
De formatiecommissie zal dan contact opnemen om vervolgstappen te bespreken. 

Bij de vorming van een nieuw bestuur wordt de structuur aangehouden zoals op dit moment in de statuten en HR omschreven is. Dit betekent dat tenminste de volgende posities verkiesbaar zijn: Voorzitter, Vice-Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en TC, alsmede wedstrijdsecretaris en PR/Media, Evenementen/ Jongste Jeugd en Facilitaire zaken. 
De huidige (demissionaire) bestuursleden zijn in beginsel beschikbaar voor verlenging van hun termijn. Dit zal meegenomen worden in de formatiegesprekken. 

Via het mailadres van de formatiecommissie kunnen ook suggesties ingediend worden rond posities in het Bestuur en mogelijk te benaderen personen. 

De verkiezing voor invulling van deze posities vindt plaats in de BALV van 7 maart, waarvoor te zijner tijd een oproep uitgestuurd zal worden. 

Gezien de strakke tijdslijnen verzoeken wij kandidaten zich te melden voor 8 februari aanstaande. 

Bestuur HC Geldermalsen
 
 

Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
dinsdag 18 februari 2020
Aantal leden (info) 337
Nu online
Leden met @ 99,1%
SMS Bereik (teams) 81,9%
Social media
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Links

 
 
Buienradar