Arbitrage info

De arbitrage binnen HCG is nu als volgt geregeld: Wedstrijden van de Jongste Jeugd worden geleid door de coaches zelf. Hij/zij fungeert daarbij als spelleider en hoeft niet in het bezit te zijn van een echte scheidsrechterskaart. Natuurlijk mag daar ook een enthousiaste ouder die de jeugdregels kent voor gevraagd worden. 

De wedstrijden van 1
1-tallen moeten geleid worden door gediplomeerde scheidsrechters. Deze worden ingedeeld door de Scheidsrechterscommissie. Bij verhindering dienen ingedeelde scheidsrechters zelf voor vervanging te zorgen. Een complete lijst met alle scheidsrechters is terug te vinden op de site nadat men ingelogd is (club - documenten - arbitrage). Binnen HCG is het uitgangspunt dat alle senioren en de A-,B- jeugd hun spelregelkennis aantonen door het behalen van een scheidsrechterskaart. Leden zijn dan ook verplicht om aan de cursus deel te nemen en te slagen. Natuurlijk verwacht HCG van haar leden dat ze als scheidsrechter bijdragen aan het mogelijk maken van wedstrijden voor alle leden. Scheidsrechters worden op basis van hun functioneren en hun kunnen ingedeeld.

D
e scheidsrechters moeten zich voor de wedstrijd melden bij de coach(es) zodat duidelijk is dat zij op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijd. Gediplomeerde scheidsrechters hebben zelf een fluit, kaarten en pen en papier. In geval van nood zijn er fluitjes achter de bar te leen. De wedstrijdbal wordt verzorgd door de coach. Voor de wedstrijd dient de scheidsrechter te controleren of de spelerslijst is ingevuld door beide teams. Direct na de wedstrijd dient het digitale wedstrijdformulier ingevulld te worden; uitslag, scheidsrechterskaartnummer en eventuele opmerkingen. 


 


Voor diegene die de spelregels er nog eens op na wilt lezen. Via deze link kan men de spelregels downloaden.

Op de website van de KNHB vindt men nog veel meer zaken aangaande arbitrage terug.