Info trainers & coaches

Ondersteuning vanuit de TC

 

Onze coach coördinator heeft voor de coaches van 3-tallen, 6-tallen en 8-tallen een uitgebreide handleiding geschreven en is helemaal toespitst op Hockey Club Geldermalsen. Klik hier om de handleiding te downloaden.

Ook voor de coaches van de 11-tallen is er een handleiding geschreven. Deze kan hierworden gedownload.

  
Ondersteuning vanuit de bond
De KNHB heeft een belangrijke taak om het technische kader binnen de verenigingen maximaal te ondersteunen. De stijging van het aantal jeugdleden binnen de KNHB is groot. Daarom richt de KNHB zich op de kwaliteitsverbetering van trainers en coaches. Want door hun enthousiasme en deskundigheid wordt de ledentoename in de jeugdcategorie bereikt. De KNHB zorgt voor ondersteunende middelen door het aanbieden van opleidingen, materialen en producten zoals o.a. het boekje Coach Bijdehandje.

 

Bijdehandje

Het Coach Bijdehandje is bedoeld voor de coach van een jeugdteam. Er worden verschillende coachthema’s aangeboden die gedurende het competitiejaar kunnen worden opgebouwd, afhankelijk van het niveau en de ontwikkeling van het team en de spelers. De thema’s zijn geordend rondom aanvallende en verdedigende onderwerpen en er zit een duidelijke methodische opbouw in.

 

 

Trainingscoördinator en trainers(plannen)

Het Coach Bijdehandje kan ook gebruikt worden door de trainingscoördinator en/of de trainers voor de ontwikkeling en methodische opbouw van oefenstof, in nauwe samenwerking met de coaches van de jeugdteams. Op deze manier sluiten de ervaringen in de wedstrijden beter aan bij de aan te bieden trainingsinhoud.

Er zijn een 3-tal versies van het coach bijdehandje verkrijgbaar. U kunt deze hieronder downloaden of anders een gedrukt exemplaar aanvragen via: [email protected]


 

 

 


Download hier uw digitale uitgave van het coach bijdehandje.

 

Coaches

 • Begeleiden van en verantwoordelijkheid nemen voor het team.
 • Altijd aanwezig zijn bij wedstrijden (of voor vervanging zorgen), verwelkomen van scheidsrechters en tegenstanders.
 • Teamopstelling en tactische aanwijzingen geven.
 • Aanvoerder aanwijzen.
 • Coaches van de mini’s en JJ zijn verantwoordelijk voor het uitzetten en weer opruimen van de velden.
 • Inspeel oefeningen en warmlopen voor de wedstrijd.
 • (Laten ver-)zorgen voor drinken in de rust.
 • Spelers enthousiast maken en houden, ook bij verlies en tegenslag.
 • Zorg voor een goede teamgeest en fair-play: naar elkaar, naar tegenstanders en naar scheidsrechters. Daarin zelf een voorbeeld zijn.
 • Wedstrijden doornemen met de trainer.
 • Invullen van de wedstrijdformulieren (alleen competitie). Bij uitwedstrijden de uitslag bellen, sms-en of mailen naar de wedstrijdsecretaris.
 • Bezit van 2 wedstrijdballen voor thuiswedstrijden (deze worden jaarlijks maximaal één maal ter beschikking gesteld).
 • Het signaleren van problemen en deze bespreken met spelers en/of ouders, en met de TC voor technische problemen.
 • Tips: Zorg voor een elftalkas om teamuitjes, cadeautjes voor de trainer, etc. van te betalen
 • Vraag de spelers na afloop van de wedstrijd een hand te geven aan tegenstander en scheidsrechter, en als team gezamenlijk met de tegenstander wat te gaan drinken en praten.
 • Indien er voor spelers vervanging wordt gezorgd, overleg altijd met de coach van het andere team.
 • De coach valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie.
 • De Trainingscoördinator is het centrale aanspreekpunt voor de trainers en hun problemen.
 • Trainers die niet kunnen zorgen zelf voor vervanging. Alleen in noodgevallen springt de Trainingscoördinator in.