Update aanleg watervelden

30-3 Nieuws
We merken dat het langzaam gaat leven binnen de club en daar zijn we blij mee. Maar laat het duidelijk zijn voor degene die nog een beetje twijfelde … HET GAAT ECHT GEBEUREN! We geven jullie graag een update.

Planning
De gesprekken met de gemeente en de adviseurs vinden bijna wekelijks en in goede harmonie plaats. We zijn er bijna, er zijn nog enkele details waarover overeenstemming nodig is. 
De gemeente en andere betrokken instanties hebben de locatie van het pomphuis voor de watervoorziening al goedgekeurd. Het bestek en ontwerp zijn klaar en dit zal begin volgende maand de markt op gaan. Hierna volgen de aanbiedingen van de mogelijke aannemers/leveranciers en zullen we samen met de gemeente de beste partij gaan kiezen. 
Het doel is te beginnen met de bouw half juni 2021. Met een verwachte constructie tijd van 8 weken betekent dat HCG zal beschikken over 2 gloednieuwe watervelden, ruim voor de start van de competitie na de zomer van 2021.

Welke aanpassingen worden gedaan?
Het is een groot project dat uit verschillende onderdelen bestaat.  Wat gaat er gebeuren:
  • De velden komen op dezelfde locatie te liggen (incl. het hoogte verschil)
  • Er komen grotere dug-outs en nieuwe wedstrijddoelen
  • Voor de watervoorziening wordt o.a. een pomphuis geplaatst, leidingstelsel aangebracht en de volledige drainage van beide velden vervangen
  • Het gras blijft groen (zie de collage)
  • Bestrating om de velden wordt vernieuwd en op sommige plekken uitgebreid
  • We kijken nog naar een mogelijke nieuwe ingang op de hoek bij de skatebaan (die weg gaat) om de ruimte voor het clubhuis te ‘ontlasten’.  
Andere punten die we hiernaast ook gelijk oppakken zijn het vervangen van het afvalsysteem waarbij we de losse prullenbakken worden vervangen door kliko’s en een ondergrondse container voor de verwerking hiervan. Ook wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn om als club te verduurzamen.

Samen geld inzamelen voor de watervelden
De eerste teams zijn al gestart met leuke acties om geld in te zamelen voor de aanleg van onze watervelden. Zo heeft de JB1 de voorraden van de kantine verkocht en de MB1 organiseerde een training voor de jeugd. Super goed gedaan! Ga daar vooral mee door, iedere euro helpt!  Als we genoeg geld bijeenbrengen kunnen misschien een nieuwe geluidsinstallatie neerzetten waar we ook op het veld van kunnen genieten.

De sponsor commissie benadert natuurlijk ook bestaande en nieuwe sponsoren voor dit doel.

Heb je ideeën om bij te dragen of wil je initiatieven opzetten of iets organiseren om geld in te zamelen? We horen het graag en helpen waar mogelijk. 

Het hockeyteam dat de hoogste bijdrage levert mag als eerste een (oefen)wedstrijd op de nieuwe velden spelen om deze officieel te openen!  

We houden jullie regelmatig op de hoogte van de vorderingen en kijken uit naar de start van de renovatie van onze velden! 

Sportieve groet,
Edwin, Cyrille en Gerard.