Agenda ALV dinsdag 26 oktober

12-10 Nieuws
Op dinsdag 26 oktober om 20.00 uur vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. 

We nodigen alle leden van harte uit om hier aan deel te nemen. Je kunt aanwezig zijn in het clubhuis of online meedoen. Meer informatie over het online deelnemen volgt. In de bijlage vind je de agenda voor deze ALV.

Omdat onze huidige voorzitter Edwin Rosier zal aftreden zal het bestuur voorstellen om Casper Klop als nieuwe voorzitter te benoemen. Hier wordt deze avond jullie goedkeuring voor gevraagd. 

Willem-Frederik van Oppenraaij zal stoppen als wedstrijdsecretaris en bestuurslid en we hebben Elsbeth Klop bereid gevonden de functie van wedstrijdsecretaris over te nemen maar zij zal niet tot het bestuur toetreden.  

We hopen op jullie aanwezigheid de 26e! 

Het bestuur
 
Bijlage