Organiseer jij dit jaar de Grote Clubactie voor onze club?

5-4 Nieuws
Met behulp van de Grote Clubactie kunnen sportclubs en verenigingen extra inkomsten genereren door de verkoop van loten. In 2021 kochten we van de opbrengst een mooie geluidsinstallatie. Dit jaar kunnen we met elkaar een nieuw doel kiezen!

Om de Grote Clubactie te organiseren zoeken we één of meerdere vrijwilligers die deze kar willen trekken. Heb jij interesse of vragen? Spreek me gerust aan of stuur een mail naar [email protected]

Webinar
Om alvast een idee te krijgen over de actie en hoe je dit kunt opzetten worden webinars georganiseerd. Op dinsdag 18 april en dinsdag 16 mei leer je hoe je de actie succesvol inzet. Met onder andere verhalen van andere verenigingen en welke verkoopmethodes het beste werken. Lees hierover meer op de website van de Grote Clubactie en meld je aan om alvast wat tips op te doen. 

Casper Klop