Bericht KNHB over 18+ competitie

7-3 Nieuws
De KNHB heeft in haar strategische visie 2020 als speerpunt opgenomen: "Een leven lang hockeyen". Dit speerpunt vullen wij als district Midden-Nederland op vele manieren in. Eén van de meest succesvolle invullingen hiervan, is de inrichting van de zgn. Jong Senioren Competitie (voorheen de 18+competitie) in nauwe samenwerking met het district Noord-Holland.

In de afgelopen jaren is de Jong Senioren Competitie in Midden-Nederland flink van de grond gekomen, maar we zijn er nog niet! Een behoorlijk aantal verenigingen heeft teams aangemeld voor deze competitie en bereiken daarmee, dat de A-jeugd verbonden blijft als Jong Senior aan de vereniging. Wij zijn enorm blij met deze positieve ontwikkeling.

Er zijn echter ook diverse verenigingen die in z’n geheel niet meedoen of sterk achterblijven in het aantal deelnemende teams in de Jong Senioren Competitie. Graag zetten we de voordelen nog eens op een rijtje:
- toegankelijk voor 17 t/m 25-30 jaar 
-
 hockey op niveau (wij bieden 1e t/m 5e klasse aan in NH en MN)
- hockeyen tegen leeftijdsgenoten
- als team over naar de Seniorencompetitie
- toegankelijk voor alle teams op hun eigen niveau conform het ratingsysteem
- behoud van Jong Senioren-leden voor de verenigingen
- een natuurlijke overgang vanuit de A-jeugd naar de zondag
- etc.

Eigenlijk zouden wij alle verenigingen willen oproepen hun A-jeugd a
utomatisch in te schrijven voor deze categorie, onder het motto: Ga je niet naar Heren 1 of Dames 1, dan kom je in de Jong Senioren-categorie.

Ook Senioren-teams die nu in de Senioren-competitie spelen en zich kunnen vinden in bovenstaande voordelen, dagen wij uit de overstap naar de Jong-Senioren te maken! Deze overstap faciliteren wij altijd op niveau. De sportieve uitdaging blijft voorop staan.

Wij nodigen alle verenigingen in Midden-Nederland uit hun teams te informeren en in te schrijven