ALV 16 november aanstaande - antwoord op diverse vragen

9-11 Nieuws

Het Bestuur wil duidelijkheid geven rond een aantal zaken, omdat vragen binnenkomen over het al of niet gebruiken van een volmacht, en al of niet plaatsen van stukken op de website. Daarbij komt dat de statuten en Huishoudelijk Reglement (HR) dateren van 1980 en nog in een proces van revisie zijn. Vandaar een nadere uitleg.

De (formele) regels voor het stemrecht zijn voor de ALV van 16 november als volgt:
De statuten bepalen dat stemrecht hebben ereleden en senior leden. Jeugdleden en leden van verdienste hebben toegang tot de vergadering maar geen stemrecht.

In de ALV van 2007 is besloten dat in lijn met de Nederlandse wetgeving stemrecht gegeven werd aan ouders van jeugdleden. Dat is dus een aanvulling op punt 1.

Stemming via een volmacht is volgens de statuten niet mogelijk.

Dat leden van verdienste geen stemrecht hebben is een anachronisme, en voorstel is hun stemmen wel mee te laten wegen.

Het Huishoudelijk reglement (HR) geeft geen nadere bepalingen omtrent stemrecht, en statuten en HR bepalen ook dat in situaties waarin statuten en HR niet voorzien, het Bestuur beslist.

Het Bestuur heeft in verband met punt 2 besloten dat er 1 stem is per jeugdlid in een familie. Is er een gezin een situatie met 2 seniorleden en 3 jeugdleden, dan hebben de seniorleden in dat gezin een eigen stem en kunnen de ouder(s) 3 stemmen inbrengen namens de jeugdleden.

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat vrijwilligers (trainers, coaches en anderen) geen additionele stem hebben, anders dan als ouder van een jeugdlid.

De statuten zijn op de site achter de inlog gezet onder de knop documenten.

Financiƫle stukken worden niet op de website geplaatst. Indien leden die voorafgaand aan de ALV willen inzien kunnen zij een afspraak maken in Est met de penningmeester (Frits Kool). De stukken worden ter vergadering geprojecteerd en uitgedeeld.

Bestuur HC Geldermalsen