Timing inning contributies (wijziging)

24-12 De volgende wijzigingen zijn aangebracht in de inning van contributies.
1. De bijdragen voor degenen die deelnemen aan de zaal competitie wordt nu in de week van 4 januari gefactureerd en ge├»ncasseerd. 
2. De 2e termijn voor de incasso van de contributie zal in de week van 8 februari bij de bank ingediend worden.

Degenen die per bank betalen en nog niet de november factuur hebben betaald wordt verzocht per omgaande te betalen, in de week van 4 januari komt de eerste aanmaning met een opslag van 15€.

Namens het Bestuur
Frits Kool
Penningmeester.