Inloggen Lid worden

Wedstrijden quicklinks
Agenda
De agenda is leeg
  Hele agenda
Mededelingen
Evenementen
Clubfeesten
  
Nieuwsoverzicht
TECHNISCHE COMMISSIE

23-11-2020
Trainingen tijdens 'Winterstop' vanaf 30 november 2020
 
Beste leden,

Vanaf volgende week (30 november) is het trainingsschema aangepast i.v.m. de komende 'winterstop'. Uiteraard is er geen echte winterstop in dit vreemde seizoen.
 
Vanaf volgende week gaan we naar 1 training per week voor de Jeugd teams. De Jongste Jeugd heeft geen training tijdens de wintermaanden. De Jongste Jeugd heeft aanstaande woensdag 25 november dus de laatste training van dit jaar.

Mocht de competitie in januari weer worden opgepakt, zullen we het oude trainingsschema voor alle teams dan weer oppakken. 

Als er minder dan 7 spelers/speelsters aanwezig zullen zijn tijdens een training, bepaalt de trainer of de training doorgaat of niet.

Trainingsschema vanaf 30 november:
 • JB1: maandag 19.30-20.30 uur 
 • JC1: maandag 18.30-19.30 uur 
 • JC2: maandag 17.30-18.30 uur 
 • JD1: dinsdag 18.00-19.30 uur 
 • JD2: dinsdag 18.00-19.30 uur 
 • MA1: maandag 20.00-21.00 uur 
 • MA1: donderdag 20.00-21.00 uur 
 • MA2: woensdag 19.30-20.30 uur 
 • MB1: dinsdag 19.00-20.00 uur 
 • MB2: dinsdag 20.00-21.00 uur 
 • MC1: woensdag 18.30-19.30 uur 
 • MC2: woensdag 17.30-18.30 uur 
 • MD1: dinsdag 18.00-19.00 uur 
 • MD2: dinsdag 18.00-19.00 uur


Met sportieve groet,
Technische Commissie HCG
 
BESTUUR

6-11-2020
Update veld-, zaal- en midwintercompetitie
 
Beste leden,

Hierbij een update naar aanleiding van de recente extra maatregelen die zijn getroffen rondom het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.  

Geldende maatregelen
Voor de gehele sport gelden per 4 november 22.00 uur de volgende aanvullende maatregelen:
Tot en met half december kan er géén competitie worden gespeeld;
 • Senioren mogen de komende twee weken maximaal in groepjes van 2 trainen (met 1,5 meter afstand);
 • Jeugdteams mogen blijven trainen zonder restricties. Aan jeugdteams blijft het toegestaan onderlinge wedstrijden binnen de club te spelen.

Veld-, zaal-  en midwintercompetitie
De KNHB heeft besloten de zaalhockeycompetitie en de midwintercompetitie te annuleren. 

De KNHB vindt het belangrijk aan te geven nog altijd voldoende mogelijkheden te zien om, zodra dat door de overheid weer is toegestaan, de veldcompetities op te pakken en uit te spelen. Hierbij houdt de KNHB rekening met twee scenario's:
 1. starten met competities in januari
 2. starten met competities in februari

In het artikel "Nieuwe maatregelen overheid van invloed op veld-, zaal- en midwintercompetities" op de website van de KNHB lees je alle informatie.

We hopen, net als iedereen, dat we met elkaar snel weer van start kunnen.

Het Bestuur
 

2-11-2020
Notulen en presentatie ALV
 
Beste leden,

We willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de ALV op 13 oktober jl. We zijn blij met jullie support om verder te gaan met de plannen om de huidige velden te vervangen door twee nieuwe watervelden. 

De presentatie die tijdens de ALV is getoond en de notulen van de vergadering kun je nu lezen via de inlogmogelijkheid op deze website. 

Heb je nog vragen? We horen ze graag!

Bestuur HC Geldermalsen
 

17-10-2020
Midwintercompetitie ipv zaalhockey
 

Midwintercompetitie ipv zaalhockey


Na de persconferentie van afgelopen dinsdag en de oplopende Corona besmettingen de afgelopen periode is er bij veel hockeyclubs discussie ontstaan over het wel of niet meedoen aan de zaalcompetitie. De hockeybond is nog steeds voornemens om een zaalcompetitie op te zetten, maar in aangepaste vorm. Daarnaast biedt de hockeybond een alternatief aan in de vorm van een Midwintercompetitie.


Afgelopen dagen is er veelvuldig overleg geweest tussen de Technische Commissie en het Bestuur over het wel of niet meedoen aan de zaalcompetitie. Ook is er input gevraagd tijdens de ALV van afgelopen dinsdag 13 oktober. De algemene tendens in de ALV was om niet aan de zaalcompetitie deel te nemen. Dit heeft ons doen besluiten om dit seizoen niet mee te doen aan de zaalcompetitie.


Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen!


De gezondheidsrisico’s alsmede de financiële risico’s die er zijn, willen wij niet bij de leden neerleggen. Het is namelijk zo, dat als wij inschrijven voor de zaalcompetitie en de overheid besluit dat dit verboden wordt (wat een reële optie is) dan houdt de hockeybond ons wel aan onze financiële verplichtingen. Ook de financiële risico’s mbt zaalhuur vinden wij te groot.


Als alternatief willen wij heel graag aan de Midwintercompetitie meedoen. Over 2 weken zal de hockeybond de clubs hier verder over informeren. Nu is al wel bekend dat teams die meedoen aan de Midwintercompetitie een competitie van 5 wedstrijden krijgen aangeboden. De TC zal in overleg treden met de teams. Wij hopen natuurlijk dat veel teams mee willen gaan doen en dat we het Corona virus met z’n allen kunnen terugdringen, zodat we van een sportieve winter in de gezonde buitenlucht kunnen genieten.


Mocht de Midwintercompetitie ook niet door kunnen gaan, zal de TC nadenken over een alternatief programma. Denk daarbij aan doortrainen op het veld tijdens de winter (waar mogelijk) en/of onderlinge wedstrijden.


We vinden het allemaal erg jammer, maar we moeten aan onze club en ons aller gezondheid denken.

 
ARBITRAGE

21-8-2020
Nieuwe spelregel
 
Bij een officiële waarschuwing voor een teambegeleider (groene kaart) mag deze 2 minuten niet coachen én speelt het team gedurende de straftijd met één speler minder.
Voor de gele kaart gold al langer een strafmaat, namelijk 10 minuten niet coachen en 10 minuten met 1 speler minder spelen.
Ook aan een groene kaart wordt nu een strafmaat gekoppeld. Vanaf dit seizoen mag een teambegeleider bij het ontvangen van een groene kaart 2 minuten niet coachen en dient hij achter het hek plaats te nemen.
Gedurende deze 2 minuten speelt het betreffende team tevens met een speler minder.

Samenvattend zijn de persoonlijke straffen voor teambegeleiders nu als volgt:

Kaart Straf Strafmaat
Geen kaart Vermaning (mondeling) Geen
Groene kaart
Tijdelijke ontzegging begeleiding 2 min niet coachen (achter het hek) & 1 speler minder
Gele Kaart Tijdelijke ontzegging begeleiding 10 min niet coachen (achter het hek) & 1 speler minder
Rode Kaart Definitieve ontzegging begeleiding
Teambegeleider mag niet meer coachen gedurende de resterende speeltijd (moet naar het clubhuis) & 1 speler minder

Let op: gedurende de straftijd van de teambegeleider mag het team gewoon wisselen, zolang men maar met een speler minder speelt. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE

19-8-2020
Nieuwe Aanpak trainingen
 

Beste HCG leden en ouders/verzorgers, 

 

In het nieuwe seizoen starten we met een nieuwe trainingsaanpak met als doel de trainingen voor alle teams te verbeteren. De trainingen worden gegeven volgens de methode van Jeroen Laurensen, een van de betere trainers in Nederland en o.a. grondlegger van jeugdopleidingen bij grotere en kleinere clubs.

 

Wat houdt deze methode in?

· Er is maandelijks een hockeythema op basis waarvan de trainingen gegeven worden. Deze thema’s delen we met de coaches zodat er een goede afstemming ontstaat tussen coaching en training.

 

· De trainers zullen allemaal via deze methode trainen.  Alle trainers worden regelmatig geobserveerd en ontvangen feedback over pluspunten en verbeterpunten van hun training. Op deze manier zullen de trainingen gedurende het seizoen verder verbeteren


· Trainers ontvangen een certificaat als ze goede progressie tonen; hiermee kunnen ze ook buiten HCG aantonen dat ze kwaliteit bieden.

 

· Een keer in de maand geeft Jeroen op de club een Masterclass training voor kinderen die goede inzet getoond hebben de afgelopen trainingen en wedstrijden. Trainer en coach bepalen samen wie in aanmerking komt voor deze masterclass. De masterclass is voor 2 geselecteerde spelers van de D, C en B teams.

 

· Als een speler of speelster zich misdraagt of de training verstoort wordt de TC geïnformeerd. De TC neemt dan contact op met de ouders/verzorgers, zodat gezamenlijk gekeken kan worden hoe hiermee om te gaan. Uitgangspunt is dat je traint om te leren en daarom actief meedoet met alle oefeningen.

 

· We gaan er vanuit dat iedereen minimaal 80% van de trainingen aanwezig is. Hockey is een teamsport en door samen te trainen word je als team beter. Trainers gaan daarom bijhouden welke spelers aanwezig zijn. Bij regelmatige afwezigheid van een speler wordt contact gezocht om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Als er minder dan 8 spelers zijn dan neemt de TC contact op met het team via de coach.

 

Dus, wij verwachten van alle spelers:

· Aanwezigheid bij de training (en: regen is geen reden om af te zeggen)

· Inzet bij alle oefeningen

· Luisteren naar de aanwijzingen van de trainer

· De wil om te leren

· De training voor anderen niet verstoren

 

Wat kunnen de spelers van ons verwachten?

· Afwisselende, uitdagende trainingen

· Enthousiaste trainer(s) die het team willen verbeteren

· Een goede afstemming tussen coach en trainer

  

Wij denken dat op deze manier de kwaliteit van de training omhoog gaat waardoor iedereen met nog meer plezier en succes kan hockeyen.


Sportieve groet,


TC HCGeldermalsen

 

 
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
zaterdag 28 november 2020
Aantal leden (info) 327
Nu online
Leden met @ 99,4%
SMS Bereik (teams) 78,0%
Social media
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Links

 
 
Buienradar