Leuk dat je jezelf of je zoon/dochter wilt aanmelden bij onze hockeyclub. 

Na het invullen van onderstaand inschrijfformulier ontvang je een e-mail met verder informatie.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
   
 
   
 
Gewenst lidmaatschap
   
   
   
   
Vrijwilligers werkzaamheden
  De hockeyclub Geldermalsen draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen op zijn of haar manier. Het invullen van onderstaande vragen is verplicht, opdat duidelijk is voor welke activiteiten wij u kunnen benaderen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
Waar bent u goed in i.v.m. vrijwilligers taken en/of waar gaat uw belangstelling naar uit?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Algemene voorwaarden en automatische incasso
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaande minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het lidmaatschap (zie elders op deze site) en Automatische Incasso van de contributie (zie elders op de site) met ingang van het komende seizoen dan wel een deel van het lopende seizoen. Incassant ID vereniging staat op de factuur, machtigingskenmerk is het lidnummer.